Programın Amacı

Katılımcılara; VUK, TTK, KDV Kanunu, Sigorta Kanunu ve bağlı mevzuata göre ticari defter/belgeler ile fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenlemeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

İstihdam Alanları
Bu programı tamamlayan öğrenciler, TTK ve VUK’a göre ticari defter ve belgelerin temini, tasdik işlemlerini, saklanması ve ibrazı işlemlerini yapar. Ayrıca TTK, VUK, KDV Kanunu ve bağlı mevzuata göre, fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Temel seviyede bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak gerekmektedir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim bulunmamaktadır.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

Ön Sınav Bilgileri

Sınav yapılmayacaktır.

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes eğitime katılabilir. 

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

İSMEK Sertifikası

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.