Programın Amacı

Bu eğitimde katılımcılara; hat sanatı tarihi, hüsn-i hat kavramı, meşhur Türk hattatları, hüsn-i hat terimleri ve işaretleri, yazıya hazırlık ve rika meşki hakkında bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.

İstihdam Alanları
Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, 'Sanat ve Tasarım' alanında kendilerini geliştirerek çalışmalar yapabilir.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Bu programa katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Bu program için katılımcıların ihtiyaç duyacağı ve kendisi tarafından tedarik edilmesi gereken malzeme ve ekipmanlar bulunmaktadır. Malzeme ve ekipman bilgisi, eğitim başladığında katılımcılarla paylaşılacaktır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes bu eğitime katılabilir.

Kaynaklar

Kalem Güzeli, Hat ve Tezhip Sanatı Kültür Bakanlığı Yayınları

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.