Programın Amacı

"Osmanlı Türkçesi Okumaları: Arşiv Belgeleri (Divani)" başlıklı atölye programı; arşiv belgesi okuma yetkinliğine sahip olan katılımcıların, divani yazı türüyle yazılmış belgeleri okuma ve yorumlama hususlarında yetkinlik kazanması amacıyla oluşturulmuştur. Yeniçağ ve Yakınçağ tarihi dönemlerinde yazılmış ferman, berat, buyuruldu vb. belge ve kayıtların incelenmesini içeren bu programda okuma ve anlamaya yönelik kelime, terim ve tanım çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Osmanlı Türkçesi İleri Seviye 2 (Osmanlı Diplomatikası ve Paleografyası) eğitimi sertifikasına sahip ya da üniversitelerin; Tarih, Edebiyat, Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşiv, Sanat Tarihi, İktisat Tarihi, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Felsefe, İlahiyat bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ya da mezunu olan adaylara yapılacak ön yeterlilik sınavında 60 puan almış olanlar arasından puan sıralamasına göre alım yapılacaktır. Katılımcı, sertifika ve öğretim durumunu belgelemekle mükelleftir. 

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Yazılı Sınav

Yeterlilikler

Programa kabul edilebilmek için ön sınavda başarılı olmak ve yeterlilik belgelerini (diploma, sertifika, öğrenci belgesi vb.) sunmak gerekmektedir. 

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Eğitimin Verildiği Tüm Merkezler

Belgelendirme

Katılım Belgesi

Değerlendirme

Eğitim sonunda değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.