Programın Amacı

"Osmanlı Türkçesi Okumaları: Kitabeler 1" atölye programı; matbu ve rika okuma yetkinliğine sahip olan katılımcının, İstanbul’un tarihi kitabeleri ile ilgili okuma ve yorumlama hususlarında yetkinlik kazanması amacıyla oluşturulan bir eğitimdir. Kitabeler üzerinden İstanbul’un tarihi dokusu hakkında farkındalık oluşturmayı hedefleyen programda kitabe çeşitleri, terimler ve kitabe okuma-inceleme konusunda çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Osmanlı Türkçesi Orta Seviye 1 (Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler) modülü sertifikasına sahip ya da üniversitelerin; Tarih, Edebiyat, Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşiv, Sanat Tarihi, İktisat Tarihi, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Felsefe, İlahiyat bölümlerinin lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu ya da öğrencisi olan adaylara yapılacak ön yeterlilik sınavında 60 puan almış olanlar arasından puan sıralamasına göre alım yapılacaktır. Katılımcılar, sertifika ve öğretim durumunu belgelemekle mükelleftir. 

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Koşullar sekmesinde belirtilen lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının öğrencisi ya da mezunu olan katılımcılar haricindeki adayların Osmanlı Türkçesi Orta Seviye 1 (Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler) modülünü tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Malzeme ve Ekipmanlar

Katılımcı tarafından temin edilecek malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Yazılı Sınav

Yeterlilikler

Programa kabul için ön sınavda başarılı olmak ve yeterlilik belgelerini (diploma, sertifika, öğrenci belgesi) sunmak gerekmektedir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

Katılım Belgesi

Değerlendirme

Eğitim sonunda değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.