Programın Amacı

Yetişkinler için Okuma Yazmayı Geliştirme Atölyesi (Günlük Hayatta Matematik)  katılımcıların; dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi, okumaya yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamayı, basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, sorgulama ve kullanma becerilerini geliştirmeyi, ayrıca Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarını sağlamayı, basit metinleri anlayarak okuma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı sertifikasına sahip olunması veya Yetişkinler için Okuma Yazmayı Geliştirme Atölyesi (Günlük Hayatta Matematik) eğitimini verecek eğitmen/eğitmenler tarafından yapılacak olan yazılı seviye belirleme sınavında başarılı olunması gerekmektedir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu eğitimden önce Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi Ve Temel Eğitim Programı'nın alınması gerekmektedir.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için katılımcı tarafından ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Yazılı Sınav

Yeterlilikler

Bu programa katılmak için okuryazar olmak gereklidir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

Katılım Belgesi

Değerlendirme

Eğitim sonunda değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.