Programın Amacı

Bu eğitim programı ile katılımcılara; klasik mitoloji ve görsel sanat ilişkisi, mitlerin görsel sanatların tarihsel gelişimi ve çağdaş sanat üzerindeki etkileri, kültürlere ait mitlerin resim heykel uygulamaları ile ilişkisi, sanatın çeşitli dünya mitleri ile olan ilişkisini çok boyutlu olarak değerlendirebilme becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat

   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Bu programa, eğitim içeriğine ilgi duyan katılımcılar arasından mülakat ile alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Bu programa katılmak için herhangi bir yeterlilik şartı bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Cömert, B (1980). Mitoloji ve İkonografi/ Hamilton, E (2011); Mitologya/ Erhat, A. (2006), Mitoloji Sözlüğü, İstanbul, Remzi Kitabevi/ Bulfinch, T (2012); Klasik Yunan ve Roma Mitolojisi, İstanbul

Belgelendirme

Katılım Belgesi

Değerlendirme

Eğitim sonunda değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.