Programın Amacı

"Osmanlı Türkçesi Okumaları: 19. Yüzyıl İstanbul Mahkeme Kayıtları (Şer'iyye Sicilleri) 2" atölye programı; günümüz İstanbul sınırları içerisinde yaşamış 19. yüzyıl insanının ve toplumunun tanınması amacıyla hazırlanmıştır. Okuma atölyesi programı dahilinde İstanbul şehrinin sosyal dokusuna, ekonomik ve kültürel yapısına dair zengin bilgiler içeren ve dönemin mahkeme tutanakları olarak da bilinen Şeriye Sicilleri’nden okumalar yapılacaktır. Talik ve rika yazı türünde yazılmış sicillerin okunması ve incelenmesiyle; Osmanlı Türkçesi okuma yetkinliğinin geliştirilmesi, dönemin; hukuki kelime, tanım ve terimlerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Osmanlı Türkçesi İleri Seviye 1 (Osmanlı Türkçesinde Arşiv Metinleri ve Edebi Metinler) eğitimi sertifikasına sahip ya da üniversitelerin; Tarih, Edebiyat, Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşiv, Sanat Tarihi, İktisat Tarihi, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Felsefe, İlahiyat bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ya da mezunu olan adaylara yapılacak ön yeterlilik sınavında ez az 60 puan almış olanlar arasından puan sıralamasına göre alım yapılacaktır. Katılımcı, sertifika ve öğretim durumunu belgelemekle mükelleftir. 

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Yazılı Sınav

Yeterlilikler

Programa kabul edilebilmek için ön sınavda başarılı olmak ve yeterlilik belgelerini (diploma, sertifika, öğrenci belgesi vb.) sunmak gerekmektedir. 

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Eğitimin Verildiği Tüm Merkezler

Belgelendirme

Katılım Belgesi

Değerlendirme

Eğitim sonunda değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.