Programın Amacı

"Osmanlı Türkçesi Okumaları: Arşivlerle Şehremaneti (İstanbul Belediyesi)" atölye programı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Türk Belediyecilik Tarihi'nde üstlendiği misyon ve görevleri, arşiv belgeleri üzerinden tanıtmak amacıyla oluşturulmuştur. İBB Arşivi, İBB Taksim Atatürk Kitaplığı, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve şahıs arşivlerinden temin edilecek belge ve kayıtların incelenmesini içeren bu programda, arşiv belgesi okuma yetkinliğinin geliştirilmesi doğrultusunda okuma ve anlamaya yönelik kelime, terim ve tanım çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

 Osmanlı Türkçesi Orta Seviye 2 (Osmanlı Türkçesinde Arapça Farsça Kurallar) eğitimi sertifikasına sahip ya da üniversitelerin; Tarih, Edebiyat, Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşiv, Sanat Tarihi, İktisat Tarihi, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Felsefe, İlahiyat bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ya da mezunu olan adaylara yapılacak ön yeterlilik sınavında 60 puan almış olanlar arasından puan sıralamasına göre alım yapılacaktır. Katılımcı sertifika ve öğretim durumunu belgelemekle mükelleftir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Yazılı Sınav

Yeterlilikler

Programa kabul edilebilmek için ön sınavda başarılı olmak ve yeterlilik belgelerini (diploma, sertifika, öğrenci belgesi vb.) sunmak gerekmektedir. 

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Eğitimin Verildiği Tüm Merkezler

Belgelendirme

Katılım Belgesi

Değerlendirme

Eğitim sonunda değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.