Programın Amacı

"Daily English I" öğrenenlerin günlük diyaloglarda karşılabilecekleri ifadelerin belirlenmiş bağlamlar çerçevesinde ele alınarak sunulduğu etkileşimli içerik tabanlı uzaktan eğitim programıdır. Eğitimin amacı, öğrenenlerin tanıtılan İngilizce kelime, kelime grupları ve kalıpları kullanarak günlük hayatlarında kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmaktır.

İstihdam Alanları
Eğitim, bir istihdam olanağı sunmamaktadır. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, Günlük İngilizce alanında kendilerini geliştirerek çalışmalarında bunu kullanabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Bu programa katılmak için öğrenenlerin minimum A2 seviyesinde yetkin olmaları eğitimden daha çok verim almalarını sağlayacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Ön sınav bulunmamaktadır.

Yeterlilikler

Bu programa katılmak için herhangi bir yeterlilik şartı bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar eğitimin verileceği ortam olan Öğrenme Yönetim Sistemi'nde (LMS) katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

Katılım Belgesi

Değerlendirme

Eğitim sonunda değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır. Öğrenenlerin kendilerini geliştirmeleri ve ilerlemelerini görebilmeleri için bir öz değerlendirme çalışması olacaktır.