Programın Amacı

Siber güvenlikle ilgili operasyonları tek bir merkezden yönetmek günümüz koşullarında kurum ve kuruluşların vazgeçilmez bir ihtiyacı haline geldi. Güvenlik operasyonları merkezi (Security Operations Center-SOC) ekibi kurmak ya da mevcut siber güvenlik ekiplerini yöneten güvenlik operasyonu merkezi (Managed Security Operations Center-MSOC) anlayışına uygun olarak yönetmek oldukça zorlu bir iştir. Bu eğitim programı ile bu zorlu görevi yerine getirmek üzere doğru ve güncel bilgi ve becerilere sahip "SOC Analist" insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Yöntem: Program Harmanlanmış (Yüz Yüze ve Uzaktan) yöntemle gerçekleştirilecektir.(İlk ve son buluşmalar yüz yüze, diğer buluşmalar canlı ders olarak yapılacaktır.)

Ön Koşul: Ön lisans/lisans sayısal programlarında öğrenci veya bu programlardan mezun ve 29 yaşını tamamlamamış kişiler başvurabilir.

Takvim:

23 Eylül - Ön Değerlendirme Sınavı (Yüz Yüze) / Sınav yerleri daha sonra duyurulacaktır.

25-29 Eylül - Mülakat (Yüz Yüze) / Şişli Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO) 

07 Ekim - Eğitim Başlangıcı

18 Kasım - Bitirme Sınavı (Yüz Yüze) / Tech İstanbul Şişhane.

23 Kasım - Sertifika Töreni (Yüz yüze) / Tech İstanbul Şişhane.

Eğitimin Konu Başlıkları:

Giriş ve Genel Kavramlar

Güvenlik Terminolojileri, İşletim Sistemi Temelleri ve Ağ Temelleri

Siber Tehditler ve Saldırı Metodolojisini Anlama

LOG Yönetimi ve SIEM

Zafiyet Yönetimi

Olay Öncesi ve Sonrası Müdahale Yöntemleri

Genel Güvenlik Seviyesinin Belirlenmesi

Saldırı Tespit Yöntemleri

SOC Araçları

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Katılımcı adaylarının programa dair ön yeterlilikleri değerlendirilecek olup, en az orta seviye (teknik doküman okuyabilecek) İngilizce bilgisine sahip olanlar arasından ön sınav ve mülakat ile kontenjana göre alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması zorunlu herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Yazılı Sınav, Mülakat

Yeterlilikler

Bu programa katılmak için lisans veya ön lisans düzeyinde sayısal bir bölümden mezun ya da öğrenci olma şartı aranmaktadır.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Eğitimin Verildiği Tüm Merkezler

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.