Programın Amacı

"Yabancılar İçin Türkçe A1" programı ile katılımcılara; bilinen günlük ifadeleri ve basit cümleleri anlayıp kullanabilme, kendini tanıtabilme, karışındaki kişiler ile anlaşılır bir biçimde iletişim kurabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Yabancılar İçin Türkçe A1 seviyesinde eğitim almak için başvuracak kişilerin, ana dilinde okuryazar olması gerekmektedir. Eğitim süresince kullanılacak materyallerin (kitap, defter, sözlük, v.s.) temini katılımcıya aittir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu eğitimden önce Yabancılar için Türkçe Başlangıç Seviyesi eğitiminin alınması önerilmektedir.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Sınav yapılmayacak.

Yeterlilikler

Bu programa katılmak için herhangi bir yeterlilik şartı bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar eğitimin verileceği ortam olan Öğrenme Yönetim Sistemi'nde (LMS) katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Eğitimin Verildiği Tüm Merkezler

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

 % 50 başarı sağlanması gerekmektedir.