Programın Amacı

"Çağdaş Sanat Atölyesi" ile kavramsal sanat, performans sanatı, süreç sanatı gibi pek çok alternatif sanat anlayışını ve bu anlayışlar içerisinde yer alan sanatçıları tanıma, öncü sanat akımları inceleme, sanattaki modern ve postmodern yaklaşımları karşılaştırma, çağdaş sanatta malzeme sınırsızlığını ve disiplinlerarasılığı tartışmaları ile katılımcıların, çağdaş sanat hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Bu programa eğitim içeriğine ilgi duyan katılımcılar arasından mülakat ile alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Bu programa katılmak için herhangi bir yeterlilik şartı bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Antmen, Ahu. (2008). 20. Yüzyılda Batı Sanatında Akımlar. Sel Yayıncılık: İstanbul/
Atakan, Nancy. (2008). Sanatta Alternatif Arayışlar. Karakalem Kitabevi: İzmir/Yılmaz, Mehmet. (2006). Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ütopya Yayınevi: Ankara/Krausse, A.C. (2005). Rönesanstan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü. Literatür Yayıncılık: İstanbul/Lynton, Norbert. (2004). Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi: İstanbul/ Gombrich, E.H. (1999) Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi/ Şahiner, R. (2008). Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modernin Yapıbozumu Yeni İnsan Yayınevi: İstanbul/ Kuspit, Donald. (2006). Sanatın Sonu. Metis Yayınları: İstanbul/ Foster, Hal. (2010). Gerçeğin Geri Dönüşü: Yüzyılın Sonunda Avangard. Ayrıntı Yayınları: İstanbul/ Holzwarth, Hans Werner (Edt). 100 Contemporary Artists. Taschen: Berlin, Germany

Eğitimin Verildiği Tüm Merkezler

Belgelendirme

Katılım Belgesi

Değerlendirme

Eğitim sonunda değerlendirme uygulaması yapılacaktır.