Programın Amacı

Türk musikisinin ana enstrümanlarından olan ve dini, ahlaki, tasavvufi bir değer taşıyan ney sazının özellikleri, tarihi ve Türk musikisindeki temel yapısının anlatıldığı program, neyi temel seviyede icra edebilme bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

İstihdam Alanları
Bu programda eğitim alanlar, müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe yeterlikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

  1. Ney’i Tanıma, Ney’in Tarihçesi, Ney’in Bölümleri,4 Saat
  2. Ney’den Ses Çıkartma Çalışmaları 12 Saat
  3. Rast - Neva Arası seslerin Öğrenimi 16 Saat
  4. Neva - Muhayyer arası seslerin Öğrenimi 16 Saat
  5. Rast Makamında eser icrası 16 Saat
  6. Uşşak Makamında eser icrası 16 Saat
  7. Hüseyni Makamında eser icrası 16 Saat
  8. Segah Makamında eser icrası 16 Saat
  9. Hicaz Makamında eser icrası 16 Saat
  10.  

Ön Koşullar

Adayların programa dair yeterliliği değerlendirilecek olup ses ve ritim işitme testinden başarılı olanlar arasından alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

 Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Bu program için katılımcıların ihtiyaç duyacağı ve kendisi tarafından tedarik edilmesi gereken malzeme ve ekipman bilgisi, katılımcılar ile eğitim başladığında paylaşılacaktır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Bu programa katılmak için herhangi bir yeterlilik şartı bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.