Programın Amacı

Mesleki İngilizce (Konaklama) programı, katılımcılara; konaklama alanındaki mesleklerin gerektirdiği terminolojiyi kullanarak yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

İstihdam Alanları
Bu programda eğitim alanlar; bu alana yönelik faaliyet gösteren işletmelerde resepsiyonist ve teşrifatçı olarak çalışabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Katılımcıların İngilizce A2 Seviyesi eğitimini bitirmiş olmaları veya yapılacak olan seviye belirleme sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

-

Ön Sınav Bilgileri

Çoktan Seçmeli Sınav

Yeterlilikler

Katılımcıların okuryazar olması gerekmektedir.

Belgelendirme

MEB Sertifikası

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.