Programın Amacı

Bu program ile katılımcılara, bilgisayarda kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunum hazırlama programlarını kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

İstihdam Alanları
Bu program ile temel düzeyde ofis programlarının kullanımını öğrenen katılımcılar, bireysel gelişimlerine katkıda bulunurken, istihdam edilebilirliklerini artırır.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Temel bilgisayar kullanımı becerisine sahip olunmalıdır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim bulunmamaktadır.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Sınav yapılmayacaktır.

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes eğitime katılabilir. 

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

MEB Sertifikası

------

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.