Programın Amacı

Bu program, bireylerin; gelişim dönemlerini ve gelişime etki eden faktörleri sıralamasını, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal, duygusal, cinsel ve ahlak gelişimi hakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlayabilmesini amaçlar.

İstihdam Alanları
Programdan sertifika almaya hak kazananlar, öğretmen ya da öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde, erken çocukluk eğitim kurumlarında çalışabilirler.

Eğitimin Genel Hedefi
.......

Eğitimin Veriliş Şekli
......

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

------

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

------

Malzeme ve Ekipmanlar

------

------

Ön Sınav Bilgileri

------

Yeterlilikler

------

Kaynaklar

------

Belgelendirme

MEB Sertifikası

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.