Programın Amacı

Mikro programında şirket işlemleri, programın genel yapısı ve işleyişi, ön muhasebe işlemleri (stok, cari, irsaliye, fatura, kasa, banka takibi ve işlemleri ve raporlar) genel muhasebe işlemleri (hesap planı işlemleri, tahsil, tediye ve mahsup fişi işlemleri ve raporlar), personel ve bordro işlemleri (personel kartı açma, kazançlar, kesintiler ve raporlar), entegrasyon işlemleri, işletme defteri, yedekleme ve veri aktarımı işlemleri konularında katılımcılara bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Ön Koşul kapsamında, Klavye Kullanım Uygulama Sınavına ve Genel Muhasebe bilgisini ölçen çoktan seçmeli sınava kayıtlı tüm adaylar davet edilecek olup başarı sıralamasına göre asil kontenjan sayısı kadar katılımcı kabul edilecektir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim bulunmamaktadır.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için herhangi bir malzeme veya ekipmana ihtiyaç bulunmamaktadır.

Ön Sınav Bilgileri

Yazılı Sınav ve Uygulama Sınavı

Yeterlilikler

Bu programa katılmak için herhangi bir yeterlilik şartı bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.