Uzaktan Eğitim Giriş Kayıt Ol

Haberler

event_note 16 Aralık 2020
ATATÜRK'ÜN İSTANBUL NUTKUNU YENİDEN ÇEVİRDİK

İSMEK Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Mehmet Ali Düzgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis Salonu duvarında asılı bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul hitabesini yeniden çevirdi. İBB Meclisi, çeşitli kelime ve dilbilgisi hatası bulunduğu iddia edilen manevi miras niteliğindeki metnin orijinalinin araştırılarak yeniden tercümesi için bir araştırma komisyonu kurmuştu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı öncesi ayrıldığı İstanbul’a 1927 yılında yaptığı ilk ziyareti sırasında halka yaptığı konuşma yeniden çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis Salonu duvarında günümüz Latin harfleriyle kitabe halinde asılı bulunan metnin Atatürk’ün tarihi kayıtlardaki nutku ile karşılaştırıldığında çeşitli kelime ve dilbilgisi hataları tespit edildi. İBB Meclisi, tarihi önem taşıyan manevi miras niteliğindeki metin için üç ay süreli bir araştırma komisyonu kurmuştu. 

İSMEK Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Mehmet Ali Düzgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sunulmak üzere dönemin çeşitli gazetelerinde yayınlanan Osmanlı Türkçesinin altı farklı versiyonunu dikkate alarak yeniden transkripsiyonunu gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’a ilk ziyareti sırasında Dolmabahçe Sarayı’nda yaptığı konuşmanın farklı gazetelerdeki transkripsiyonlarının  hazırlanmasıyla, akademik ve bilimsel anlamda önemli bir çalışmaya imza atıldı.

Meclis Salonu duvarında asılı olan “Halâskâr Gazi’nin Hitabesi” başlıklı kitabe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan ayrılmasının ardından yıllar sonra 1 Temmuz 1927 günü kendisini “Reis-i Cumhur” olarak karşılayan İstanbullulara hitaben yaptığı ilk nutku temsil ediyor. Atatürk’ün üç ay süren bu ziyaretinde çeşitli heyetleri kabul ettiği, bazı ziyaretler gerçekleştirdiği ve 1927 yılı milletvekilliği seçimlerini takip ettiği biliniyor.  Ayrıca Milli Mücadele Dönemi’ni birinci ağızdan aktardığı ve Türk İnkılap Tarihi’nin en önemli kaynaklarından biri olan Nutuk isimli eserini de Atatürk’ün bu ziyaret esnasında Dolmabahçe Sarayı’ndaki çalışma odasında tamamladığı belirtiliyor.