Uzaktan Eğitim Giriş Kayıt Ol

Haberler

event_note 12 Şubat 2021
YETİŞKİN EĞİTİMİ POLİTİKALARI ÇALIŞTAY RAPORU YAYIMLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSMEK Hayat Boyu Öğrenme Merkezi ve İstanbul Planlama Ajansı ortaklığıyla “Yetişkin Eğitimi Politikaları Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda yetişkin eğitimi; mesleki eğitim ve istihdam, kadınların güçlenmesi konuları dahil olmak üzere çok geniş bir çerçevede ele alındı. Alanında uzman akademisyen, STK ve kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla sekiz oturumda gerçekleşen çalıştayın raporu yayımlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSMEK Hayat Boyu Öğrenme Merkezi ve İstanbul Planlama Ajansı işbirliği ile “Yetişkin Eğitimi Politikaları Çalıştayı” düzenlendi. Pandemi sebebiyle online olarak gerçekleşen çalıştaya, her biri alanında uzman akademisyen, sivil toplum kuruluşları (STK) ve kamu kurumları temsilcisi toplam 118 kişi katıldı. Çalıştay; kent hakkı ve yetişkin eğitimi, yetişkin eğitimine erişim hakkı ve kapsayıcılık, mesleki eğitim ve istihdam, kadınların güçlenmesi, gençlerin güçlenmesi, teknolojik dönüşüm, yetişkin eğitiminde sosyal, kültürel ve sanatsal alanlar ile spor konu başlıklı sekiz oturumda gerçekleşti.  

2 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen ve Düzenleme Kurulu’nda İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Nurcan Alan, İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar ile İBB İSMEK Koordinatörü Dr. Canan Aratemür Çimen’in yer aldığı “Yetişkin Eğitimi Politikaları Çalıştayı”nın Eğitim Danışma Kurulu ise şu isimlerden oluştu; Alaaddin Dinçer, Prof. Dr. Ebru Oğuz (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), Prof. Dr. Ozana Ural (Marmara Üniversitesi), Dr. Deniz Dinçel (ÇEKÜL), Dr. Ziya Toprak (Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEPAM), Soner Şimşek (Beraberce Derneği).

Çalıştayda İSMEK’in yeni dönemde küresel ölçekte yaşanan gelişmelere paralel olarak yeniden yapılandırılması, kent hakkı kavramı çerçevesinde İstanbul sakinlerinin tümünün kent hayatına mesleki ve kişisel olarak aktif bir şekilde katılabilmeleri ve kente sahip çıkmaları konusu etrafında detaylı bir şekilde ele alındı. Yetişkin eğitiminde yol gösterici olması hedeflenen çalıştayla ilgili hazırlanan rapora, https://www.ipa.istanbul/yayinlar/indir/23 adresi üzerinden ulaşmak mümkün.