Yaylı Çalgılar Bölümünde Toplam 22 Eğitim Programı listeleniyor
Çello 1. Seviye
filter_noneYaylı Çalgılar
128 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Çello 1. Seviye Egzersizleri Atölyesi
filter_noneYaylı Çalgılar
16 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Çello 2. Seviye
filter_noneYaylı Çalgılar
128 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Kabak Kemane 1. Seviye
filter_noneYaylı Çalgılar
128 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Kabak Kemane 1. Seviye Egzersizleri Atölyesi
filter_noneYaylı Çalgılar
32 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Kabak Kemane 2. Seviye
filter_noneYaylı Çalgılar
128 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Kabak Kemanede Makam Dizileri Atölyesi: Kürdi-Muhayyer Kürdi, Hicaz
filter_noneYaylı Çalgılar
16 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Karadeniz Kemençe 1. Seviye
filter_noneYaylı Çalgılar
128 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Karadeniz Kemençe 1. Seviye Egzersizleri Atölyesi
filter_noneYaylı Çalgılar
16 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Karadeniz Kemençe 2. Seviye
filter_noneYaylı Çalgılar
128 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Keman (Batı Müziği) 1. Seviye
filter_noneYaylı Çalgılar
128 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Keman (Batı Müziği) 1. Seviye Egzersizleri Atölyesi
filter_noneYaylı Çalgılar
32 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Keman (Batı Müziği) 2. Seviye
filter_noneYaylı Çalgılar
128 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Keman (Batı Müziği) 3. Seviye
filter_noneYaylı Çalgılar
128 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Keman (Türk Müziği) 1. Seviye
filter_noneYaylı Çalgılar
128 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Keman (Türk Müziği) 1. Seviye Egzersizleri Atölyesi
filter_noneYaylı Çalgılar
16 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Keman (Türk Müziği) 2. Seviye
filter_noneYaylı Çalgılar
128 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Keman (Türk Müziği) 3. Seviye
filter_noneYaylı Çalgılar
128 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Rebap 1. Seviye
filter_noneYaylı Çalgılar
128 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Rebap 2. Seviye
filter_noneYaylı Çalgılar
128 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Rebap 3. Seviye
filter_noneYaylı Çalgılar
128 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde
Temel Seviye Keman (Batı Müziği) Etütleri
filter_noneYaylı Çalgılar
16 Saat Sanat / Zanaat Eğitimi Merkezde