Programın Amacı

Katılımcılara, rebap enstrümanı ile ilgili ikinci seviye teori ve uygulama bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı eğitim programıdır. Eğitim sürecinde; rebabın tarihi gelişimi, temel müzik kavramları, akord yapma, ritmik okuma yapma gibi temel konulara değinilerek, rebapta duruş, tutuş parmak ve yay çekme çalışmaları ile öğrenilen bilgi ve becerilerin örnek etütler yardımıyla pekiştirilmesi sağlanacaktır.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat

   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Adayların programa dair ön yeterlikleri değerlendirilecek olup, Rebap 1. Seviye becerilerine sahip bireyler arasından uygulama sınavı ve mülakat ile alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Rebap 1. Seviye

Malzeme ve Ekipmanlar

Bu program için katılımcıların ihtiyaç duyacağı ve kendisi tarafından tedarik edilmesi gereken malzeme ve ekipman bilgisi, katılımcılar ile eğitim başladığında paylaşılacaktır.

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat ve Sınav

Yeterlilikler

Bu programa katılmak için herhangi bir yeterlilik şartı bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Eğitimin Verildiği Tüm Merkezler

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.