Programın Amacı

Rebab enstrümanı ile ilgili ikinci seviye teori ve uygulama bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı eğitim programıdır. Eğitim sürecinde; rebabın tarihi gelişimi, temel müzik kavramları, akord yapma, ritmik okuma yapma gibi temel konulara değinilerek, rebabda duruş, tutuş parmak ve yay çekme çalışmalarıyla, öğrenilen bilgi ve becerilerin örnek etütler yardımıyla pekiştirilmesi sağlanacaktır.

İstihdam Alanları
Bu alanda eğitim alanlar, müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe yeterlikleri ve çalışmaları oranında çalışma imkânı bulabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Öğrenci adaylarının programa dair ön yeterlikleri değerlendirilecek olup, ses ve ritim işitme testi mülakatından başarılı olanlar arasından alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

İlgili programın 1. seviye eğitiminin tamamlanması gerekmektedir.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat ve Sınav

Yeterlilikler

Okuryazar olup, piyano öğrenmek isteyen herkes eğitime başvurabilir.

Kaynaklar

Eğitim notları eğitmen tarafından ders öncesi veya ders esnasında verilecektir.

Belgelendirme

İSMEK Sertifikası

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.