Adalet Hizmetleri Bölümünde Toplam 2 Eğitim Programı listeleniyor
Adli Kalem İşleri
filter_noneAdalet Hizmetleri
120 Saat İstihdam Hedefli Mesleki Eğitim Merkezde
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
filter_noneAdalet Hizmetleri
16 Saat Farkındalık Kazandırma Merkezde