Programın Amacı

Birçok kamu ya da özel kurum, müşterilerine/kullanıcılarına dair veriler toplamaktadır. Toplanan bu verilerin toplanma şekli ve kullanım şekli 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında düzenlenmiş ve koruma altına alınmıştır. Bu eğitim progmalıyla, kişisel verilerin işlenmesinin kontrol altına alınmasıyla temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlayan düzenleyici ve denetleyicisi olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uygulama ve yükümlülükleri hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

İstihdam Alanları
Bu eğitimi tamamlayanlar, yönetim ve hizmet alanında kendilerini geliştirerek alanlarında çalışmalar yapabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Bu programa katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Ön sınav bulunmamaktadır.

Yeterlilikler

Bu programa katılmak için herhangi bir yeterlilik şartı bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Tokbaş,H. (2020 ). Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İlgili Mevuzat. İstanbul: Aristo Hukuk Yayın Evi
Baysal,M. (2021). Kişisel Verilerin Korunması Kanunu El Kitabı. İstanbul: Seçkin Yayıncılık

Belgelendirme

Katılım Belgesi

Değerlendirme

Değerlendirme yapılmayacaktır.