Programın Amacı

Bu eğitim programında katılımcılara; bilgisayarlı kalıp hazırlama programlarından 'Gerber' ile standart ölçüler kullanarak temel kalıp hazırlama ve model uygulamalı kalıp hazırlama, şablonlama, seri ve pastal hazırlama işlemlerini yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Temel bilgisayar ve temel modelistlik bilgisi ve becerilerine sahip kişiler arasından çoktan seçmeli sınav ile alım yapılacaktır. Başvuru sahibinin portfolyo sunum dosyası değerlendirilecek olup kişilerin portfolyo sunum dosyaları ile gelmeleri gerekmektedir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Eğitim Öncesi Alınması Gereken Bir Eğitim Bulunmamaktadır.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Yazılı Sınav

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerine sahip olmalıdır.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.