Programın Amacı

Bu prgram ile katılımcılara; bilgisayarlı kalıp hazırlama programlarından "Gerber" ile standart ölçüler kullanarak temel kalıp hazırlama ve model uygulamalı kalıp hazırlama, hazırlanan kalıpları şablonlamaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Temel bilgisayar bilgisi ve becerisine, temel modelistlik bilgisine sahip olan kişiler arasından mülakat ile alım yapılacaktır. Başvuru sahibinin portfolyo sunum dosyası değerlendirilecek olup, kişilerin portfolyo dosyası ile gelmeleri gerekmektedir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Kadın Giyim Modelist Yardımcılığı ve/veya Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama

Malzeme ve Ekipmanlar

Bu program için katılımcıların ihtiyaç duyacağı ve kendisi tarafından tedarik edilmesi gereken malzeme ve ekipmanlar bulunmaktadır. Malzeme ve ekipman bilgisi, katılımcılar ile eğitim başladığında paylaşılacaktır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve ortaöğretim mezunu olan herkes bu eğitime katılabilir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

MEB Sertifikası

Değerlendirme

% 60 başarı sağlanması gerekmektedir.