Programın Amacı

Türk musikisinin ana enstrümanlarından olan ve dini, ahlaki, tasavvufi bir değer taşıyan ney sazının tarihi, özellikleri ve Türk musikisindeki öneminin anlatıldığı eğitim programında, ney sazını ileri seviyede icra edebilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

İstihdam Alanları
Bu programda eğitim alanlar, müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe yeterlikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

  1. Mahur Makamında eser İcrası 16 Saat
  2. Nihavend Makamında eser İcrası 16 Saat
  3. Sultani Yegah Makamında eser İcrası 16 Saat
  4. Şehnaz Makamında eser İcrası 16 Saat
  5. Segah Makamında eser İcrası 16 Saat
  6. Hüzzam Makamında eser İcrası 16 Saat
  7. Saba Makamında eser İcrası 16 Saat
  8. Suzinak Makamında eser İcrası 16 Saat
  9.  

Ön Koşullar

Müzikal kabiliyet aranacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanları

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.


Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Okuryazar olan ve ney öğrenmek isteyen herkes eğitime başvurabilir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

İSMEK Sertifikası

Değerlendirme

% 60 başarı sağlanması hedeflenmektedir.