Programın Amacı

Bu eğitim programı ile katılımcılara; bilgisayarlı modelistlikte kullanılan "Assyst" programını kullanabilme ve programla kalıp hazırlama bilgi ve becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Bilgisayarlı Kalıp Sistemi 8 Saat
  • Temel Etek Kalıbı ve Model Uygulamaları 24 Saat
  • Temel Pantolon Kalıbı ve Model Uygulamaları 24 Saat
  • Temel Beden Kalıbı ve Model Uygulamaları  40 Saat
  • Assyst Programı ile Serileme İşlemi  16 Saat
  • Assyst Programı ile Digit İşlemi  8 bSaat
  •  Pastal Planı Hazırlama(Assyst)  8 Saat

   

Ön Koşullar

Temel bilgisayar bilgisi ve becerisine, temel modelistlik bilgisine sahip olan adaylar arasından mülakat ile alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Kadın Giyim Modelist Yardımcılığı ve/veya Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve ilköğretim mezunu olan herkes bu eğitime katılabilir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Eğitimin Verildiği Tüm Merkezler

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 60 başarı sağlanması gerekmektedir.