Programın Amacı

Katılımcıların birinci seviyede aldıkları temel seviye eğitimin, bağlama ile birlikte egzersiz ve etütlerle birlikte pekiştirildiği bir eğitim programıdır.

İstihdam Alanları
Bu programda eğitim alanlar, müzik alanında kendilerini geliştirmeleri yanı sıra müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma imkanı bulabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Adayların programa dair ön yeterlilikleri değerlendirilecek olup, Bağlama (Bağlama Düzeni) 1. Seviye ve/veya Bağlama (Bozuk Düzen) 1. Seviye  kazanımlarına sahip bireyler arasından mülakat ile alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bağlama (Bağlama Düzeni) ve Bağlama (Bozuk Düzen 1. Seviye eğitimlerinden birini almış olmak.

Malzeme ve Ekipmanlar

Bu program için katılımcıların ihtiyaç duyacağı ve kendisi tarafından tedarik edilmesi gereken malzeme ve ekipman bilgisi, katılımcılar ile eğitim başladığında paylaşılacaktır.

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat yapılacaktır.

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes bu eğitime katılabilir.

Kaynaklar

Eğitim notları eğitmen tarafından ders öncesi veya ders esnasında verilecektir.

Belgelendirme

Katılım Belgesi

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.