Programın Amacı

Bu program, katılımcılara; müteahhitlik mesleği hakkında temel bilgiler vererek mesleğin gereklilikleri, yasal alt yapısı ve uygulama koşulları, karşılaşılabilen problemlerin kısa sürede giderilmesiyle ilgili bilinç kazandırmayı amaçlar. Eğitimde; inşaat firmalarının yönetim şekli, iş yapma usulleri, arsa sahipleri arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi ile ilgili çözüm yollarının aktarılması ve temel düzeyde imar bilgileri verilmektedir.

İstihdam Alanları
Bu programı başarıyla tamamlayanlar, müteahhitlik bilgisi edinerek ilgili inşaat firmalarında temel düzeyde başlangıç yapabilir.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

 Bu programa katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim bulunmamaktadır.

Malzeme ve Ekipmanlar

-----

------

Ön Sınav Bilgileri

------

Yeterlilikler

En az ilköğretim mezuniyeti gerekmektedir. 

Kaynaklar

İmar Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

Belgelendirme

İSMEK Sertifikası

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.