Programın Amacı

Bu eğitim programı, katılımcılara; müteahhitlik mesleği hakkında temel bilgiler vererek mesleğin gereklilikleri, yasal alt yapısı ve uygulama koşulları, karşılaşılabilen problemlerin kısa sürede giderilmesiyle ilgili bilinç kazandırmayı hedeflemektedir. Eğitimde; inşaat firmalarının yönetim şekli, iş yapma usulleri, arsa sahipleri arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi ile ilgili çözüm yollarının aktarılması ve temel düzeyde imar bilgileri verilmektedir.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

 Bu programa katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim bulunmamaktadır.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

----

Ön Sınav Bilgileri

Sınav yapılmayacak.

Yeterlilikler

En az ilköğretim mezuniyeti gerekmektedir. 

Kaynaklar

İmar Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.