Programın Amacı

Bu program ile katılımcılara; bilgisayarlı kalıp hazırlama sistemleri kullanılarak bilgisayar ortamında aktif serileme yapabilmeye, hızlı ve verimli şekilde seri ve pastal planı hazırlayabilmeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Temel bilgisayar bilgi-becerisine ve Bilgisayarlı Modelistlik (Gerber) bilgisine sahip olan kişiler arasından mülakat ile alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bilgisayarda Giysi Kalıbı Hazırlama (Gerber)

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes bu eğitime katılabilir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 60 başarı sağlanması gerekmektedir.