Programın Amacı

Eğitim kapsamında inşaat proje yönetiminin önemi, inşaat imalatı öncesindeki ve imalat sırasındaki aşamalar, teorik olarak işlenmektedir. Ayrıca gerçek inşaat projeleri üzerinden uygulamalı olarak metraj, keşif, yaklaşık maliyet vb. çalışmalar yapılmakta ve bu veriler kullanılarak iş programları, imalat planlamaları, bütçe ve nakit akışları gibi planlamaların nasıl elde edileceği öğretilmektedir. Eğitim sonunda katılımcılara, İnşaat Proje Yönetimi'ni yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Eğitimde ayrıca BIM (Building Information Modeling) kavramı ve İnşaat Proje Yönetimi ile olan ilişkisi hakkında da teorik bilgiye yer verilmektedir.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Tercihen, sektörde çalışma isteği bulunan/çalışan ve kendini geliştirmek isteyen, AutoCAD, teknik resim ve bilgisayar bilgisine sahip olan kişiler arasında yapılacak çoktan secmeli sınav ve mülakat sonucuna göre eğitim alacak katılımcılar belirlenecektir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Teknik resim bilgisine sahip olunması, Excell ve AutoCAD programlarının, en az giriş seviyesinde bilinmesi gerekmektedir.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Çoktan Seçmeli Sınav

Yeterlilikler

Katılımcılarda eğitim programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olup, en az ilkokul mezuniyet şartı aranmaktadır. Ayraca temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak gerekmektedir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.