Programın Amacı

"Gemi Aşçılığı" programı ile bireylerin, mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır. Eğitim sürecinde ağırlıklı olarak, katılımcılara mesleki yeterlilik kazandırılmasına yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İstihdam Alanları
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında; ulusal ve uluslararası gemi mutfaklarında, süper yat ve tekne mutfaklarında istihdam edilebilir.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Aşçılık vb. programlardan mezun olan katılımcı adayları, mülakatlarda değerlendirilerek, mülakatı başarılı olan adaylar arasından alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Aşçılık vb. programlardan mezun olma şartı aranmaktadır.

Malzeme ve Ekipmanlar

Ders içerisinde kullanılacak araç gereç ve sarf malzemesi bilgisi, ders başlama toplantısında bilgi olarak sunulacaktır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

En az ilkokul mezunu olan ve sektörde istihdam amaçlı eğitim almak isteyen bireyler.

Kaynaklar

MEB Onaylı Kitaplar, Sektörel Yayınlar, MEGEP.

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.