Programın Amacı

Bu eğitim katılımcıların Solfej (Batı Müziği) 1. Seviye Eğitiminde solfej icrasıyla ilgili edindikleri teknik ve teorik bilgileri, uygulama becerisine dönüştürmeyi hedeflemektedir.

İstihdam Alanları
Bu programda eğitim alanlar, müzik alanında kendilerini geliştirerek müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma imkanı bulabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Öğrenci adaylarının branşa dair ön yeterlilikleri değerlendirilecek olup ses ve ritim işitme testi mülakatından başarılı olanlar arasından alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu eğitimden sonra Solfej (Batı Müziği) 2. Seviye  eğitmine devam edilebilir.

Malzeme ve Ekipmanlar

Bu program için katılımcıların ihtiyaç duyacağı ve kendisi tarafından tedarik edilmesi gereken malzeme ve ekipman bilgisi, katılımcılar ile eğitim başladığında paylaşılacaktır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Ön koşul yeterliliklerini taşıyan ve mülakattan başarılı olan herkes bu programa kayıt yaptırabilir.

Kaynaklar

Eğitim notları eğitmen tarafından ders öncesi veya ders esnasında verilecektir.

Belgelendirme

İSMEK Katılım Belgesi

Değerlendirme

Yok