Programın Amacı

Bu eğitim programında katılımcılara; ileri seviyede drapaj tekniği kullanarak kalıp hazırlama, hazırlanan kalıplar ile prototip oluşturma, prototip üzerinde kritik yapma bilgi ve becerisi kazandırılır.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Temel kalıp hazırlama ve temel drapaj bilgisine sahip olan katılımcı adaylarının programa dair ön yeterlilikleri uygulama sınavı ile değerlendirilecek olup başarılı olanlar arasından not sıralamasına göre alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama, Kadın Giyim Modelist Yardımcılığı, Abiye Giysi Kalıpları Hazırlama, Kofeksiyon Kalıpları Hazırlama (Herhangi bir kurum, özel kurs veya okuldan temel kalıp ve temel drapaj eğitimi almış olmak.)

Malzeme ve Ekipmanlar

Bu program için katılımcıların ihtiyaç duyacağı ve kendisi tarafından tedarik edilmesi gereken malzeme ve ekipmanlar bulunmaktadır. Malzeme ve ekipman bilgisi katılımcılar ile eğitim başladığında paylaşılacaktır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Uygulama Sınavı

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve ilkokul mezunu olan 18-50 yaş aralığındaki herkes bu eğitime katılabilir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli olabilecek  doküman ve kaynaklar ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Eğitimin Verildiği Tüm Merkezler

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.