Programın Amacı

Protokol kuralları, kurumlarla, kişilerin itibarı ve bu itibarın devamlılığını sağlayan temeli saygı ve nezaket dayanan kurallardır. Toplantı ve törenler, davet ve ziyafetler, ziyaret ve görüşmeler, kıyafetler, resmi yazışmalar, uluslar ve kurumlar arası, kurumsal, sosyal ve kişisel tüm ilişkiler protokol kurallarına uygun şekilde yürütülmektedir. Resmi görgü kuralları olarak da ifade edilen protokol kurallarının amacı; bireysel, kurumsal ve ulusal onuru ve saygınlığı korumaktır. Bu eğitimde katılımcılara, protokole dair bilgi ve beceriler kazandırılması, bireysel, kurumsal ve kamusal alanda tüm iş ve işlemlerde temsil, itibar ve saygınlık kavramlarıyla farkındalığın sağlanması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Bu programa katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır

------

Ön Sınav Bilgileri

Ön sınav bulunmamaktadır.

Yeterlilikler

Bu programa katılmak için herhangi bir yeterlilik şartı bulunmamaktadır.

Kaynaklar

* Aytürk,N. (2022). Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları.Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
* Aytürk,N.(2018).Protokol Bilgisi Sosyal Hayatta ve İş Ortamında Protokol Davranış Kuralları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
* Baysal, T. (2022). PROTOKOL KURALLARININ KÖKENLERİ, DEVLET GELENEĞİNDEKİ YERİ VE HUKUKİ METİNLERE YANSIMALARI . İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 13 (1) , 166-175 . DOI: 10.21492/inuhfd.1040839
* TBB Belediye Akademisi Protokol Kuralları. https://www.youtube.com/watch?v=4fYWDne5KXc&list=PLra_2RuYZDjI6ZemkpS6wboueOIh_OBpz

Eğitimin Verildiği Tüm Merkezler

Belgelendirme

Katılım Belgesi

Değerlendirme

Eğitim sonunda değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.