Kişisel Gelişim Bölümünde Toplam 38 Eğitim Programı listeleniyor
Beden Dili
filter_noneKişisel Gelişim
20 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Diksiyon
filter_noneKişisel Gelişim
40 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Etkili İletişim Becerileri
filter_noneKişisel Gelişim
24 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Etkili Konuşma Atölyesi
filter_noneKişisel Gelişim
16 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Etkili Problem Çözme Teknikleri
filter_noneKişisel Gelişim
4 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Etkili ve Hızlı Okuma
filter_noneKişisel Gelişim
32 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Güzel Konuşma Tekniği
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Güzel Konuşmaya Hazırlık
filter_noneKişisel Gelişim
10 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
İçsel Liderlik
filter_noneKişisel Gelişim
4 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
İş Hayatında Etkili İletişim
filter_noneKişisel Gelişim
4 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
İş Hayatında İletişim
filter_noneKişisel Gelişim
24 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
İş Organizasyonu
filter_noneKişisel Gelişim
32 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Kişisel Gelişim
filter_noneKişisel Gelişim
50 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Kişisel İmaj Yönetimi
filter_noneKişisel Gelişim
24 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Kurumsal Yazılı İletişim Teknikleri
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Liderlik Eğitimi
filter_noneKişisel Gelişim
32 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Motivasyon Yönetimi
filter_noneKişisel Gelişim
32 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Problem Çözme ve Karar Verme
filter_noneKişisel Gelişim
32 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Sıra Dışı Liderlik
filter_noneKişisel Gelişim
4 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Sosyal Hayatta İletişim
filter_noneKişisel Gelişim
32 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Stres Yönetimi
filter_noneKişisel Gelişim
36 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı - Barış-Adalet ve Ortaklıklar
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı - Cinsiyet Eşitliği
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı - Erişilebilir Enerji
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı - Gezegen ve İklim
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı - Nitelikli Eğitim
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı - Sorumlu Üretim-Tüketim
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı - Yerküre ve SuKüre
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Takım Çalışması
filter_noneKişisel Gelişim
4 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Temel İletişim Becerileri
filter_noneKişisel Gelişim
4 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Yazarlık Perspektifinde Noktalama İşaretleri
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Farkındalık Kazandırma Merkezde
Zaman ve Stres Yönetimi
filter_noneKişisel Gelişim
4 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde
Zaman Yönetimi
filter_noneKişisel Gelişim
16 Saat Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezde