Programın Amacı

Eğitimde Blok Tabanlı Yapay Zekâ Uygulamaları, katılımcılara temel seviyede kodlama ve robotik becerileri geliştirme fırsatı sunmak için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, yapay zekâ, veri bilimi ve makine öğrenmesi kavramlarını ayırt edebilecek düzeye erişeceklerdir. Ayrıca blok tabanlı yapay zekâ uygulamalarıyla birlikte görüntü, ses, doğal dil işleme ve yazı tanıma gibi alanlarda da yetkinlik kazanacaklardır. Programın amacı, katılımcıların günlük yaşamda karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilmeleri için mikro denetleyicileri yapay zekâ uygulamalarında kullanabilme becerisi kazandırmaktır.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Eğitimde Blok Tabanlı Yapay Zekâ Uygulamaları eğitimine katılmak için katılımcıların okuryazar olmaları ve temel seviyede kodlama ile robotik bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Eğitime katılmak isteyen adaylar, sınav ve mülakat sürecinden geçeceklerdir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat ve Sınav

Yeterlilikler

Bu programa katılmak için herhangi bir yeterlilik şartı bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Eğitimin Verildiği Tüm Merkezler

Belgelendirme

MEB Sertifikası

Değerlendirme

Projede en az %50 başarı sağlanması gerekmektedir.