Programın Amacı

Bu programda katılımcıların; iyi tarım uygulamaları sisteminde yer alan paydaşlar ve bunların görevleri, iyi tarım uygulamaları sisteminin işleyiş şekli ve ana unsurları ile kayıt tutmanın öneminin yanı sıra iyi tarım uygulamalarında kalite yönetim sisteminin önemi konularında bilinçlenmesi hedeflenir. Eğitim sürecinde, İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik'e uygun sertifikalı üretim yapabilme kuralları öğretilir.

İstihdam Alanları
Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar; tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birliklerinde, üniversitelere bağlı üretme çiftliklerinde, bağcılık işletmelerinde, üretim seralarında, özel tarım işletmelerinde ve iyi tarım uygulamaları yapılan tarım alanlarında çalışabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Bu programa katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Sınav yapılmayacaktır.

Yeterlilikler

Okuryazar olan herkes bu eğitime katılabilir.

Belgelendirme

MEB Sertifikası

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.