Kurumsal

Level Up Projesi

Level Up Digital Skills for Adults with Blue-Collar Occupations (Mavi Yakalı Mesleklere Sahip Yetişkinler İçin Dijital Beceriler) isimli proje AB Komisyonu tarafından Erasmus+ programı dahilinde fonlanmış ve 2018-2021 yılları arasında uygulanmış bir Yetişkin Eğitiminde Stratejik Ortaklıklar projesidir. Proje; 4 AB üyesi ülkeden ve 3 Türkiye’den olmak üzere toplam 7 paydaş kuruma sahiptir. Projenin koordinatör kurumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir.

Level Up projesi kapsamında mavi yakalı mesleklere sahip yetişkinlerin dijital beceriler edinmelerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar:

  • Ortak kurumların ülkelerinde yer alan yetişkin eğitim merkezleri tarafından verilmekte olan dijital eğitim örneklerinin incelenmesi
  • Mavi yakalı mesleklere sahip yetişkinlerin ihtiyaç duyduğu dijital eğitim modüllerinin tespit edilmesi
  • Tespit edilen ihtiyaçlara yönelik eğitim modüllerinin geliştirilmesi
  • Eğitim modüllerinin dijital platforma aktarılması
  • Hazırlanan eğitime ve dijital platfromun kullanımına yönelik pilot uygulama
  • Eğitmen el kitabının geliştirilmesi

Proje web sitesi: https://levelup.ibb.istanbul/index.html

Proje Logosu:

BLAST! Projesi

Erasmus+ KA2 BLAST! Fostering Youth Social Inclusion through Blockchain for Sustainability (Sürdürülebilir Kalkınma için Blok Zincir aracılığıyla Gençlere Yönelik Sosyal İçermenin Teşvik Edilmesi) isimli proje AB Komisyonu tarafından Erasmus+ programı dahilinde fonlanmış ve 2021 – 2023 yılları arasında uygulamada kalacak bir Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar projesidir. Proje; 4 AB üyesi ülkeden ve 1 Türkiye’den olmak üzere toplam 5 paydaş kuruma sahiptir. Projenin koordinatör kurumu İrlanda’da faaliyet gösteren Cork Üniversitesi Akademisi’dir.

BLAST! Projesi; blok zincir ve DLT (dağıtılmış defter teknolojisi) ile birlikte ortaya çıkan yeni teknolojiler ve sürdürülebilir yenilik üzerine yaygın öğrenme programı aracılığıyla sosyal katılımı teşvik etmeyi ve çevre konularına çözüm bulacak genç liderler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Projenin hedefi, gençlerin blok zincir teknolojilerine katılımını artırmak için dijital hikaye anlatımı yoluyla video tabanlı dijital öğrenmeyle tamamlanan, son teknoloji bir yaygın öğrenme programı geliştirmektir. Proje kapsamında uluslararası toplantılar yapılacak, gençlere söz konusu becerileri kazandırmak için belirli eğitim programları geliştirilecek ve gençlerin bu eğitimlerden istifade etmeleri sağlanacaktır.

Proje web sitesi: http://blast-euproject.com/

Proje Logosu:

Talents4Bakery Projesi

Erasmus+ KA2 Exchanging Best Practices in Europe To Encourage Apprenticeship And Training In Bakery Sector (Fırıncılıkta Çıraklığı ve Eğitimi Teşvik Etmek İçin Avrupa’da En İyi Uygulamaların Değişimi) isimli proje AB Komisyonu tarafından Erasmus+ programı dahilinde fonlanmış ve 2019 – 2022 yılları arasında uygulamada kalacak bir Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar projesidir. Proje; 4 AB üyesi ülkeden ve 1 Türkiye’den olmak üzere toplam 5 paydaş kuruma sahiptir. Projenin koordinatör kurumu Almanya’da faaliyet gösteren Alman Fırıncılık Akademisi’dir.

Talents4Bakery ile AB ülkelerinden fırıncılık eğitimi veren ortaklarla toplantılar düzenleyerek gençlerin fırıncılık sektöründe yetiştirilmeleri için teşvik edilmeleri ve bu sebeple ortak kurumlar arasında iyi uygulamaların, deneyimlerin ve müfredatların paylaşılması, aktarılması ve uygulanması amaçlanmaktadır.

Projenin hedefleri:

  • Fırıncılık sektöründe çıraklığı teşvik etmek,
  • Fırıncılık sektöründe kalifiye personel eksikliğine yönelik önlemler almak,
  • Projeye dahil olan ülkelerde fırıncılık sektörünün ne durumda olduğunu, masa başı araştırmaları yaparak sektörün işverenleri, çalışanları ve çırakları nasıl desteklediğini belirlemek,
  • Kurumlar arasında fırıncılık sektörüne ve eğitimlerine yönelik iyi uygulamaları tespit etmek ve ortak kurumlarla paylaşmak şeklindedir.

Proje web sitesi: https://www.talents4bakery.eu/

Proje Logosu: