Programın Amacı

"Toplantı Yönetimi", toplantıları etkili olarak yönetmenin temel incelikleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen, mesleki beceri geliştirmeye yönelik bir eğitim programıdır. Bu eğitim; toplantı yönetimi hakkında çeşitli kurum ve kuruluşların farklı kademelerinde çalışan yetkin ve etkin beceri sahibi olmak isteyen, kendine ve kurumuna değer katmak ve konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen katılımcıların, bilgi ve becerilerini arttırmayı amaçlamaktadır.

İstihdam Alanları
Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, alanında kendilerini geliştirerek çalışmalar yapabilir.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Bu programa katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için herhangi bir malzeme veya ekipmana ihtiyaç bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Ön sınav bulunmamaktadır.

Yeterliliklr

 Bu programa katılmak için herhangi bir yeterlilik şartı bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Başpınar, N.Ö ve Keskin, N.(2011).Toplantı Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınevi Kartal, S.(2018).Toplantı Yönetimi-Yöneticinin El Kitabı. Ankara: Nobel Yayınevi Özdemir, A. (2015). Bitse de Gitsek! (Verimli Toplantılar için Toplantı Yönetimi).Ankara: Nobel Yayınevi Tutar, H. (2018). Yönetici Asistanlığı (Yönetici Sekreterliği). Ankara: Seçkin Yayınevi Adair, J. (2006). Etkili Zaman Yönetimi. Çev: Ö. Çolakoğlu. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı Pittampalli, A.(2015). Verimlilik İçin Yenilikçi Toplantı Yönetim. Çev: Ö. Duruk. İstanbul: Hümanist Kitap Yayıncılık

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.