Programın Amacı

Eğitim kapsamında öğrencilere; soyut ve somut kavramların vektörel çizimini yapabilme becerisi kazandırılır. Adobe Illustrator programı kullanılarak kitap, dergi, afiş, broşür vb. tasarımların, basılı ve dijital mecralarda yayınlanmak üzere, dijital resminin çizilmesi ve ileri düzey boyama teknikleri kullanabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

İstihdam Alanları
Eğitimi başarıyla tamamlayanlar; Grafik Tasarım, Reklamcılık, Yayıncılık, Matbaacılık, Ambalaj Tasarımı, Web Tasarımı vb. gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların, kurum ve kuruluşların grafik ve tasarım hizmeti sunan departmanlarında İllüstratör (İllustrasyon sanatçısı) olarak istihdam edilebilmekte ve ayrıca belirli bir firma ve mekandan bağımsız olarak da freelance çalışmalarını yürütebilmektedirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Tercihen sektörde çalışma isteği bulunan/çalışan ve kendini geliştirmek isteyen, temel tasarım, el çizimi ve bilgisayar bilgisine sahip olan kişiler arasından çoktan seçmeli sınav sonucuna göre eğitim alacak öğrenciler belirlenecektir. Not: Sadece Grafik ve Teknik Tasarım Okulu’nda çoktan seçmeli sınav ve mülakat sonucuna göre eğitim alacak öğrenciler belirlenecektir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak.

Malzeme ve Ekipmanlar

Program Gereksinimlerine Sahip Bilgisayar, Yazılım Programı, Projeksiyon Cihazı ve Perdesi, Yazı Tahtası.

------

Ön Sınav Bilgileri

Çoktan Seçmeli Sınav

Yeterlilikler

1.Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek
yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
2.En az İlkokul mezuniyet şartı vardır.
3.Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

------

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.