Programın Amacı

Gayrimenkullerin alım-satım, kiralama, pazarlama ve hukuki süreçleri ile aracılık işlemlerini yapmak için gerekli bilgi, beceri ve iletişim gücüne sahip kişilerin yetiştirilmesini hedefleyen bir eğitim programıdır.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

En az İlköğretim mezunu olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak gerekmektedir. Kimlik fotokopisiyle birlikte ilköğretim diploması fotokopisi, kesin kayıtlarda istenmektedir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Sınav yapılmayacak.

Yeterlilikler

En az ilköğretim mezunu olma şartı aranmaktadır.

Kaynaklar

Borçlar Kanunu, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu, Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği, Tapu Mevzuatı. www.mevzuat.gov.tr

Belgelendirme

MEB Sertifikası

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.