Programın Amacı

Bu programda, Premiere Pro'nun geniş konfigürasyonu kullanılarak; televizyon, sosyal medya ve yeni medya ortamlarında yayınlanabilecek, intro, outro, kamu spotu, hareketli altyazı bantı (KJ), ses kurgusu, tanıtım videosu hazırlama becerisi kazandırılmaktadır. Ayrıca Showreel, fotoğraf ya da video dokümanlarını kullanarak, müzikle senkron kurgusunu yapıp gerekirse yazı da eklemek suretiyle tam bir sunum videosu hazırlayabilme becerisi kazandırılmaktadır.

Eğitim İçeriği

Süre

    • Tasarı İlkeleri / Form Çağrışımları ve Komposizyon  2 Saat
    •  

Ön Koşullar

Tercihen, sektörde çalışma isteği bulunan/çalışan ve kendini geliştirmek isteyen, temel tasarım, Photoshop ve Illustrator programlarının bilgisine sahip olan adaylar arasından çoktan seçmeli sınav ve mülakat sonucuna göre eğitim alacak katılımcılar belirlenecektir. Photoshop, Illustrator yazılımlarının en az giriş seviyesinde bilinmesi gerekmektedir. 

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Temel tasarım bilgisine sahip olunması, Photoshop, Illustrator programlarının en az giriş seviyesinde bilinmesi gerekmektedir.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat ve Sınav

Yeterlilikler

Eğitim programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olma ve en az ilkokul mezuniyet şartı aranmaktadır. 

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.