Programın Amacı

"F Klavye 2. Seviye (Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı)" programında; doğru duruş ve oturuşla, on parmak hızlı metin yazma yöntem ve tekniklerini kullanılarak, okunan/dinlenen metnin belirlenen sürede, edinilen bilgi ve beceriler ile doğru olarak yazılması amaçlanmaktadır.

İstihdam Alanları
Bireylere bilgisayarda on parmak yazmayı öğreterek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleyen bir eğitim programıdır.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

İleri seviye bir eğitim programıdır. F Klavye bilmeyenlerin, ilk seviye eğitimi olan "F Klavye 1. Seviye (Standart Türk Klavyesi)" programına kayıt yaptırması gerekmektedir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Standart Türk Klavye Kullanımı

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim sırasında ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman, eğitim merkezi tarafından sağlanacaktır. 

 

Ön Sınav Bilgileri

Ödev/Proje/Uygulama

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes eğitime katılabilir. 

Kaynaklar

httpss://www.m5bilisim.com 

httpss://turkegitim.net

httpss://klavyeanaliz.org vb. klavye çalışma sitelerinden faydalanılır.

Belgelendirme

MEB Sertifika

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.