Programın Amacı

Bu programda katılımcılara; etkili iletişim sağlama, Türkçeyi etkili konuşma, protokol kurallarını uygulama ve belge akışını takip etme bilgi ve becerisi kazandırılır. Bu eğitimle bireylere; sorumluluk, hoşgörü, kurallara uyma, duyarlılık, dürüstlük ve sabır vb. değerlerin kazandırılması hedeflenir.

İstihdam Alanları
Eğitimi tamamlayanlar; işletmelerde, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarda danışma görevlisi olarak çalışabilir.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim bulunmamaktadır.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için herhangi bir malzeme veya ekipmana ihtiyaç bulunmamaktadır.

 

Ön Sınav Bilgileri

Çeşitli Soru Tipleri Barındıran Karışık Sınav

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes eğitime katılabilir. 

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

MEB Sertifikası

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.